Aile Danışmanlığı

Ailelerin geçmiş yaşantılarından ve tecrübelerinden yola çıkarak, ailelerin kendi yaşam döngüleri içerisinde yaşadıkları tutarsızlıklara, aşırılıklara, uyumsuzluklara ve/veya yetersizliklere yönelik hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanmaktadır

Bireysel Danışmanlık

Bireylerin geçmiş yaşantılarından ve tecrübelerinden yola çıkarak, bireylerin kendi yaşam döngüleri içerisinde yaşadıkları tutarsızlıklara, aşırılıklara, uyumsuzluklara ve/veya yetersizliklere yönelik hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanmaktadır

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Aile, sosyal çevre, okul gibi ortamlarda kendi aile kültürlerine göre tutarsızlıklar, aşırılıklar, uyumsuzluklar ve yetersizlikler yaşayan çocuklara ve ergenlere yönelik hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanmaktadır