Kekemelik, çoğunlukla psikolojik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan ve konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir bozukluktur. Kekemeliğin temel sebebi, konuşma üzerindeki kontrolün kaybedilmesidir. Bu kontrol kaybı bazı kişilerde dönemsel, bazı kişilerde ise süreklidir. Kişinin konuşmayı kontrol edememesinin sebebi; yanlış nefes alışkanlığı, kaygı, heyecan gibi olumsuz duygular ve bozuk konuşma ritminden kaynaklanır. Kişiye özel ve bilimsel teknikler ile çalışıldığında, kontrol altına alınabilen ve düzelebilen bir sorundur. Yalnız, kekemeliğin kendiliğinden geçmesini beklemek doğru değildir. Kekemelik, kendisi bir sorun olmanın ötesinde, yeni sorunlara da sebep olabildiği için, kısa sürede bir uzmandan yardım alınması gerekir.