"7 MAKAMDA 40 ESER" (Türk Tasavvuf Mûsikîsi)

Bu Atölye Neden Önemli:
Müzik duygusal gelişim ve değişimlerde, duygusal sorunlarda, içe dönüklük ve stres eğilimlerini kişiden uzaklaştırır.
Birlikte paylaşmayı, iş yapabilme gücünü ve özgüveni kazandırır.
Geçilen eserlerle, hafızanın gelişmesi, konsantrasyon, lisanımızın incelikli kullanılması, sanatsal zevk ve yeteneklerin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Atölye İçeriği:
Türk ve Tasavvuf Mûsikîsi'nin geleneksel meşk yöntemiyle hem ses ve ritm gelişimi hem de öğrencinin bir eser dağarcığı edinmesi..
Meşk edilen eserin usul vurarak öğrenilmesi esası Makamlara göre eserlerin geçilerek repertuarımıza kazandırılması. 
Yapılan ses ve ritim çalışmalarıyla beyin ve beden dengesini sağlayarak çok yönlü ve çeşitli düşünmeyi desteklenmesi.
Bestekar ve güftekarların hayatlarının incelenmesi, eserlerinin yaşantılarından anektodlarla keyifli sohbet ortamında aktarılması..