Yûsuf sûresinde geçen isimlerin
İnsandaki hangi özellikler ile eşleştiğini
Ve adım adım tekâmül yürüyüşünü göreceksiniz. 

Bu yürüyüş sırasında çıkan problemler
Ve bu problemlerin çözümüne dâir sunulan
İlâhî çözümler de ele alınacaktır.

MEVLÂNÂ HAZRETLERİ’nin ve MODERN PSİKOLOJİ’nin
İnsana bakış açısından da istifade edilerek hazırlanan bu çalışmaya, 

Sizi de bekliyoruz..