Ailelerin geçmiş yaşantılarından ve tecrübelerinden yola çıkarak, ailelerin kendi yaşam döngüleri içerisinde yaşadıkları tutarsızlıklara, aşırılıklara, uyumsuzluklara ve/veya yetersizliklere yönelik hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanmaktadır;

•Evlilik Öncesi Danışmanlık 
 
•İlişki Problemleri
 
•Cinsel Problemler
 
•Aile içi Rol Dengesizlikleri
 
•Problem Çözme Becerileri
 
•Aile içi Üretkenlik ve Uyum
 
•Arzuların, İsteklerin ve İhtiyaçların Karşılanamaması
 
•Karışmış Kuşak Sınırları
 
•Yas Süreci
 
•Aile İçi Duygusal, Fiziksel ve/veya Psikolojik Şiddet
 
•İhmal ve/veya Terk 
 
•Boşanma ve Ayrılık