Bireylerin geçmiş yaşantılarından ve tecrübelerinden yola çıkarak, bireylerin kendi yaşam döngüleri içerisinde yaşadıkları tutarsızlıklara, aşırılıklara, uyumsuzluklara ve/veya yetersizliklere yönelik hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanmaktadır;

•Tıbbi Rahatsızlığa Bağlı Olmayan Yorgunluklar ve Güçsüzlükler
 
•Özgüven Eksikliği
 
•İşlevsellik Kayıpları
 
•Yetersizlik Hissi
 
•Tükenmişlik Hissi
 
•Boşluk Hissi
 
•Yalnızlık
 
•İsteksiz ve Yersiz Endişeler/Korkular
 
•Takıntılı Düşünceler
 
•İntihar ve Ölüm Düşünceleri
 
•Yas Tutma ve Yas Süreci
 
•Tıbbi Hastalıklar ve/veya Tedaviler Sonrası Dönemi
 
•İş ve/veya İşsizlik Problemleri
 
•Sosyal Çevre ile İlgili Problemler
 
•Emeklilik Dönemi Sorunları